Ostatní

Leonardo da Vinci „KNOWMAKERS“

Ostatní

28. ledna 2005

Cílem projektu Knowmakers je vytvoření vzdělávacích materiálů, které poskytnou manažerům malých a středních podniků nezbytné znalosti a dovednosti pro aplikaci postupů a systémů řízení znalostí v jejich organizacích. Knowledge management neboli Řízení znalostí je znám mezi odborníky ve velkých firmá…

více

Leonardo da Vinci „EPANIL“

Ostatní

28. ledna 2005

Tento projekt má za cíl vyvinout metody a nástroje identifikace, hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení ve vybraném oboru kuchař (ISCED 3C) s cílem zvýšit přístup dospělých do dalšího vzdělávání a jejich pilotní testování v České republice, Polsku a Slovensku. Zvl…

více

WEM - Work Experience Management

Ostatní

23. února 2004

Hlavním cílem projektu je zlepšení managementu zahraničních stáží a praxí pro žáky a studenty. To v zásadě znamená: - Vytvoření nástrojů pro projektový management - Zjednodušení přípravy projektů - Zlepšení mechanismu při výběru zahraniční stáže - Zlepšení monitoringu během zahraniční stáže - …

více

EQUAL

Ostatní

23. února 2004

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož cílem je vytvořit příznivé podmínky pro slaďování profesního a rodinného života a skutečné partnerství v rodině. Tento rozsáhlý projekt zasahuje do mnoha oblastí společnosti a jeho prvo…

více

Leonardo da Vinci „CEMES“

Ostatní

18. září 2003

Cílem pilotního projektu CEMES (Certification Management skills European System) je vytvoření evropského certifikátu pro manažery malých a středních společností. Projekt se zabývá vývojem, testováním a představením tohoto certifikátu a certifikační struktury. V současné době ješt…

více

Leonardo da Vinci „E-chance for women“

Ostatní

16. září 2003

Na trhu práce v mnoha zemích se objevuje jedna znevýhodněná skupina nezaměstnaných osob, a to jsou ženy, zejména středního věku a matky , které se chtějí vrátit po mateřské dovolené do práce. Současný trh práce vyžaduje jistou úroveň počítačové gramotnosti. Tyto ženy se dosud nesetkal…

více