Společné webové stránky Kontaktních center česko-polské hospodářské spolupráce

Víte, jak podnikat v Polsku? Nabízíte/poptáváte výrobky či služby? Hledáte kontakty? Potřebujete informace, poradit?

Navštivte webové stránky www.podnikanivpolsku.info  a využijte bezplatné nabídky služeb sítě Kontaktních center  vytvořené  v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.