POLŠTINA - PŘEKLADY - TLUMOČENÍ - VYUČOVÁNÍ

Firma nabízí překlady a tlumočení z češtiny a slovenštiny do polštiny, z polštiny do češtiny a také vyučování češtiny a polštiny pro cizince.

Více na webových stránkách: www.restart.edu.pl/kontakt-cz.html

Kontakt:
Magdalena Domaradzka, tel: + 48 602 617 051, e-mail: restart@restart.edu.pl