V Ostravě byla otevřena pobočka pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost

Nová pobočka podpory projektů Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byla otevřena v Ostravě v ulici Poděbradova 1223/61b.

Speciálně vyškolení projektoví manažeři Ministerstva práce a sociálních věcí v ní pomáhají všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry.

Pobočka nabízí:
- usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ
- bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP 14+
- poskytování informací o aktuálně vyhlášených výzvách, podporovaných aktivitách, základních metodických pravidlech, apod.
Je možné si domluvit individuální konzultaci i skupinové prezentace pro potenciální příjemce dle aktuální poptávky.
Kontakt:
Mgr. Andrea Beličinová
andrea.belicinova@mspv.cz 
+420 770 116 530