Dotace na vytvoření pracovního místa

Centrum pro komunitní práci Severní Morava nabízí možnost najít si vhodného kandidáta na konkrétní pracovní pozici, zařadit ho do projektu a získat na něj mzdový příspěvek.

Nabízená dotace na vytvoření pracovního místa  je v rámci nového projektu „Podpora mladých absolventů jako investice do budoucnosti regionu“, v kterém aktuálně (srpen až září 2017) probíhá informační kampaň a nábor účastníků.

 
Pro získání dotace je možno do projektu zařadit vlastního kandidáta, kterého máte zájem zaměstnat a spadá do cílové skupiny projektu.
 
Do projektu je možné zařadit osoby do 24 let věku (včetně), kteří jsou evidovaní na Úřadu práce v Olomouckém, Moravskoslezském nebo Pardubickém kraji déle než 5 měsíců.
 
Před vytvořením pracovního místa je nabídnuto účastníkům projektu vzdělávání, pracovní diagnostika nebo pracovní poradenství a také nabídka absolvování rekvalifikačního kurzu podle potřeby a zprostředkování zaměstnání.
 
Pracovní místa mohou být vytvářena přibližně od listopadu/prosince 2017.
 
MÁTE MOŽNOST SE ZAPOJIT DO PROJEKTU VE DVOU ROVINÁCH:
 
1.       NYNÍ - Vytipovat a zapojit do projektu Vašeho kandidáta, na pracovní pozici u Vás v organizaci, který absolvuje projektové aktivity a přibližně od listopadu 2017 máte možnost na něj získat příspěvek  na pracovní místo.
2.       V PRŮBĚHU PROJEKTU - Vybrat si vhodného pracovníka/ci ze skupiny účastníků, kteří jsou již do projektu zapojeni.
 
Je nabízena dotace na vytvoření pracovního místa až ve výši 16 080,- Kč na dobu 6-12 měsíců, ale také možnost proškolit Vámi vybraného budoucího zaměstnance. Účastníci projdou vzděláváním a poradenstvím a budou mít možnost si vybrat rekvalifikační kurz potřebný pro konkrétní pracovní místo.
 
Pokud máte zájem ucházet se o dotované pracovní místo, případně máte vytipovaného vhodného uchazeče o zaměstnání ve věku 15-24 let (včetně), vyplňte prosím jednoduchý online dotazník, který najdete na tomto odkazu: Dotazník pro zaměstnavatele.
 
Současně musí Váš kandidát kontaktovat a zaslat životopis a motivační dopis s uvedením informace o možnosti získání pracovního místa u Vás v organizaci na kontakt:  
Ing. Zdenek Zívala, tel: 775 760 348, email: zdenek.zivala@cpkp.cz  
Markéta Kreizlová, tel: 775 764 413, e-mail: marketa.kreizlova@cpkp.cz 
 
 

Soubory ke stažení