Projekty

Společné webové stránky Kontaktních center česko-polské hospodářské spolupráce

Kontaktní centrum česko-polské hospodářské spolupráce

26. července 2011

Víte, jak podnikat v Polsku? Nabízíte/poptáváte výrobky či služby? Hledáte kontakty? Potřebujete informace, poradit?

více

Dotace na vytvoření pracovního místa

Informační místa pro podnikatele

28. srpna 2017

Centrum pro komunitní práci Severní Morava nabízí možnost najít si vhodného kandidáta na konkrétní pracovní pozici, zařadit ho do projektu a získat na něj mzdový příspěvek.

více

V Ostravě byla otevřena pobočka pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost

Informační místa pro podnikatele

25. srpna 2017

Nová pobočka podpory projektů Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byla otevřena v Ostravě v ulici Poděbradova 1223/61b.

více

Krajská hospodářská komora MSK získala dotaci na nový projekt s názvem Vzdělávání firem

Vzdělávání firem

29. března 2017

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

více

Závěrečná zpráva

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

22. prosince 2014

V prosinci 2014 ukončila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje realizaci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, který svým zaměřením úzce navazoval na předchozí úspěšné projekty v oblasti podpory technického vzdělávání a to „Střední škola – brána k technick…

více

Návštěva společnosti JOB AIR Technic a.s. v Mošnově

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

4. dubna 2013

Další akcí, kterou absolvovali studenti ze SPŠ Ostrava – Vítkovice (Zengrova 1) díky spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje v oblasti zkvalitňování vzdělávání a podpory technických oborů, byl projektový den ve firmě JOB AIR Technic a.s.. Studenti a ped…

více

Pomáháme firmám podnikajícím v dopravě

TIR Vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy

1. dubna 2013

Projekt TIR Vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy, který KHK MSK realizuje již od roku 2010, se blíží ke svému závěru. Proto pro informaci předkládáme článek, který byl pod názvem "Pomáháme firmám podnikajícím v dopravě“ publikován v Regionálním podnikatelském zpravodaji č. 1…

více

Projektový den studentů SPŠ Ostrava - Vítkovice v EVRAZU (30.1.2013)

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

1. února 2013

V rámci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, proběhl Projektový den pro studenty IV. ročníku oboru Strojírenství v jedné z předních firem ocelářského průmyslu – společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL v Ostravě - Vítkovicích.

více

NEJLEPŠÍ MOTIVACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ JE DOBRÁ PERSPEKTIVA

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

17. prosince 2012

Bohužel je známo, že mnoho lidí, kteří hledají práci - a nejedná se jen o čerstvé absolventy - nemá vhodnou, resp. potřebnou kvalifikaci. A také je známo, že vzdělávací systém v současném nastavení neposkytuje firmám takovou strukturu a počty zaměstnanců s technickým za…

více

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

2. října 2012

Krajská hospodářská komora si již delší dobu vnímá závažnost disproporcí mezi strukturou nabídky a poptávky na trhu práce. Proto usiluje o to, aby se zvýšil zájem mladých lidí o studium na technických školách a aby jim byly přiblíženy technické profese přímo v pracovním pros…

více

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

3. září 2012

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po technických profesích je dlouhodobě diskutovaným a ožehavým problémem. Členské i nečlenské firmy KHK MSK proto vítají spuštění nového projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, podporujícího, jak již název sám napovídá, technické vzdělá…

více

Projektové dny žáků ze základních škol z Ostravy na Dlouhých Stráních

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

1. srpna 2012

Dne 24.5.2012 se uskutečnil projektový den šestých tříd ze základní školy MUDr. E. Lukášové z Ostravy -Hrabůvky, který byl spojený s návštěvou přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Organizaci zajistila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje v rámci…

více

Projekt Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

2. května 2012

V květnu 2012 zahájila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje realizaci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, který svým zaměřením úzce navazuje na předchozí úspěšné projekty „Střední škola – brána k technické kariéře“ a „Via Technika“ v oblasti podpory technick…

více

Projekt Vytvoření sítě Kontaktních center Česko - Polské hospodářské spolupráce

Vytvoření sítě Kontaktních center Česko-Polské hospodářské spolupráce

28. listopadu 2011

Již více než 3 000 podnikatelům pomohl projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko - Polské hospodářské spolupráce“, který všestranně podporuje byznys podnikatelů obou států v příhraničí po celé délce společné hranice. Projekt realizuje Hospodářská komora České republiky, a to v …

více

Regionální vzdělávací partnerství pro ICT

Regionální vzdělávací partnerství pro ICT

13. května 2011

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje řeší grantový projekt k podpoře nabídky dalšího vzdělávání v MSK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s finanční podporou z ESF a ze státního rozpočtu ČR, který nese název „Regionální vzdělávac…

více

POLŠTINA - PŘEKLADY - TLUMOČENÍ - VYUČOVÁNÍ

Kontaktní centrum česko-polské hospodářské spolupráce

28. ledna 2011

Firma nabízí překlady a tlumočení z češtiny a slovenštiny do polštiny, z polštiny do češtiny a také vyučování češtiny a polštiny pro cizince.

více

1 2 3 Další