Projekty

Společné webové stránky Kontaktních center česko-polské hospodářské spolupráce

Kontaktní centrum česko-polské hospodářské spolupráce

26. července 2011

Víte, jak podnikat v Polsku? Nabízíte/poptáváte výrobky či služby? Hledáte kontakty? Potřebujete informace, poradit?

více

Krajská hospodářská komora MSK získala dotaci na nový projekt s názvem Vzdělávání firem

Vzdělávání firem

29. března 2017

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

více

Publikace Česká republika – váš obchodní partner pro Polskou republiku

Centrum mezinárodního obchodu

6. srpna 2015

Publikace Česká republika – váš obchodní partner pro Polskou republiku je k využití v elektronické podobě.

více

Závěrečná zpráva

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

22. prosince 2014

V prosinci 2014 ukončila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje realizaci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, který svým zaměřením úzce navazoval na předchozí úspěšné projekty v oblasti podpory technického vzdělávání a to „Střední škola – brána k technick…

více

Návštěva společnosti JOB AIR Technic a.s. v Mošnově

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

4. dubna 2013

Další akcí, kterou absolvovali studenti ze SPŠ Ostrava – Vítkovice (Zengrova 1) díky spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje v oblasti zkvalitňování vzdělávání a podpory technických oborů, byl projektový den ve firmě JOB AIR Technic a.s.. Studenti a ped…

více

Pomáháme firmám podnikajícím v dopravě

TIR Vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy

1. dubna 2013

Projekt TIR Vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy, který KHK MSK realizuje již od roku 2010, se blíží ke svému závěru. Proto pro informaci předkládáme článek, který byl pod názvem "Pomáháme firmám podnikajícím v dopravě“ publikován v Regionálním podnikatelském zpravodaji č. 1…

více

Projektový den studentů SPŠ Ostrava - Vítkovice v EVRAZU (30.1.2013)

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

1. února 2013

V rámci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, proběhl Projektový den pro studenty IV. ročníku oboru Strojírenství v jedné z předních firem ocelářského průmyslu – společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL v Ostravě - Vítkovicích.

více

NEJLEPŠÍ MOTIVACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ JE DOBRÁ PERSPEKTIVA

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

17. prosince 2012

Bohužel je známo, že mnoho lidí, kteří hledají práci - a nejedná se jen o čerstvé absolventy - nemá vhodnou, resp. potřebnou kvalifikaci. A také je známo, že vzdělávací systém v současném nastavení neposkytuje firmám takovou strukturu a počty zaměstnanců s technickým za…

více

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

2. října 2012

Krajská hospodářská komora si již delší dobu vnímá závažnost disproporcí mezi strukturou nabídky a poptávky na trhu práce. Proto usiluje o to, aby se zvýšil zájem mladých lidí o studium na technických školách a aby jim byly přiblíženy technické profese přímo v pracovním pros…

více

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

3. září 2012

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po technických profesích je dlouhodobě diskutovaným a ožehavým problémem. Členské i nečlenské firmy KHK MSK proto vítají spuštění nového projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, podporujícího, jak již název sám napovídá, technické vzdělá…

více

Projektové dny žáků ze základních škol z Ostravy na Dlouhých Stráních

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

1. srpna 2012

Dne 24.5.2012 se uskutečnil projektový den šestých tříd ze základní školy MUDr. E. Lukášové z Ostravy -Hrabůvky, který byl spojený s návštěvou přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Organizaci zajistila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje v rámci…

více

Projekt Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

2. května 2012

V květnu 2012 zahájila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje realizaci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, který svým zaměřením úzce navazuje na předchozí úspěšné projekty „Střední škola – brána k technické kariéře“ a „Via Technika“ v oblasti podpory technick…

více

Projekt Vytvoření sítě Kontaktních center Česko - Polské hospodářské spolupráce

Vytvoření sítě Kontaktních center Česko-Polské hospodářské spolupráce

28. listopadu 2011

Již více než 3 000 podnikatelům pomohl projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko - Polské hospodářské spolupráce“, který všestranně podporuje byznys podnikatelů obou států v příhraničí po celé délce společné hranice. Projekt realizuje Hospodářská komora České republiky, a to v …

více

Regionální vzdělávací partnerství pro ICT

Regionální vzdělávací partnerství pro ICT

13. května 2011

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje řeší grantový projekt k podpoře nabídky dalšího vzdělávání v MSK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s finanční podporou z ESF a ze státního rozpočtu ČR, který nese název „Regionální vzdělávac…

více

POLŠTINA - PŘEKLADY - TLUMOČENÍ - VYUČOVÁNÍ

Kontaktní centrum česko-polské hospodářské spolupráce

28. ledna 2011

Firma nabízí překlady a tlumočení z češtiny a slovenštiny do polštiny, z polštiny do češtiny a také vyučování češtiny a polštiny pro cizince.

více

Závěrečné ohlédnutí

Střední škola - brána k technické kariéře

26. ledna 2011

Projekt „Střední škola - brána k technické kariéře“ končí k 31. lednu 2011. Realizace byla finančně podpořena grantem Moravskoslezského kraje jako zprostředkujícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

více

1 2 3 Další