Program Janáčkovy filharmonie Ostrava na měsíc září

Janáčkova filharmonie Ostrava vás zve na svůj program pro měsíc září.

Program září 2017

Zahajovací koncert sezóny      

21. 9. 2017, 19 hodin

Dům kultury města Ostravy

 

J. Suk: Praga, symfonická báseň

M. Bruch: Houslový koncert č. 1

A. Dvořák: Symfonie č. 2 B dur

 

Fabiola Kim – housle

H. M. Förster – šéfdirigent JFO

 

Vstupné od 160 Kč

 

---

Mendelssohn a korejská hudba
13. 9 2017, 19 hodin
Dům kultury města Ostravy

 

S. Kang: Where Do We Come From Where We Are Going
S. Kang: Children, Their Pureness
S. Kang: Barachum
F. Mendelssohn: Symfonie č. 5 (Reformační)

H. M. Förster – šéfdirigent JFO

 

---

Připravujeme:

Alexander Rybak a Janáčkova filharmonie

04. 10. 2017, 19 hodin

Multifunkční aula Gong

 

Norský zpěvák, skladatel, houslista
a herec běloruského původu
v roce 2009 zvítězil v Eurovision
Song Contest s písní Fairytale

 

Alexander Rybak – housle, zpěv

H. M. Förster – šéfdirigent JFO


Vstupné od 650 Kč

---

Dvořákův violoncellový koncert

12. 10. 2017, 19 hodin
Dům kultury města Ostravy

 

A. Dvořák: Violoncellový koncert h moll

R. Strauss: Symfonia domestica

 

László Fenyő – violoncello

H. M. Förster – šéfdirigent JFO

 

Vstupné od 160 Kč

 

 

www.jfo.cz

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.
28. října 124, 702 00 Ostrava
tel.: +420 597 489 466
e-mail:
janacekpoint@jfo.cz

 

 

 

Zazní i daegum a kajakum

Mimořádný koncert připravila Janáčkova filharmonie Ostrava pro své posluchače 13. září od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Večer bude patřit současné korejské skladatelce Soonmee Kang, která za svou tvorbu získala již několik národních ocenění. Zazní tři její skladby nazvané Do We Come From Where We Are Going, Children, Their Pureness a Barachum. Program završí uvedení Mendelssohnovy Symfonie č. 5 tzv. Reformační.
Do We Come From Where We Are Going  aneb Odkud přicházíme a kam jdeme? Soonmee Kang se v této čtyřdílné skladbě pokusila vyjádřit krásu přírody a života v ní. Ve skladbě využila také deageum (korejská tradiční bambusová flétna). Hudba díla nazvaného Children, Their Pureness je inspirována třemi malbami zobrazujícími mladé chlapce, kteří se často objevují v nevinných i humorných podobách v různých formách umění. Čistota, kterou představují, je vyjádřena v hudbě mimo jiné i za pomoci tradičního korejského nástroje kajagum, který patří mezi citery. Má dvanáct strun, ale existují také verze s 21 a více strunami. Barachum (pro soprán a orchestr), což je název třetí zařazené skladby Soonmee Kang, je pak jakýsi druh buddhistického rituálního tance v Koreji.

 

Nejproslulejší houslový koncert zahájí  64. sezónu

Program zahajovacího koncertu 64. sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava 21. září 2017 přináší díla tří mladíků: třicetiletého Suka, osmadvacetiletého Brucha a čtyřiadvacetiletého Dvořáka. Oba Češi se celým svým skladatelským odkazem zařadili do pomyslné světové síně slávy a výčet jejich pravidelně prováděných děl nebere konce. Naproti tomu Bruch ve svém obsáhlém díle nikdy nepřekonal popularitu svého Prvního koncertu pro housle a orchestr. Po prvním provedení dílo stáhl, konzultoval s velikány houslové hry, aby je pak po minimálně šesterém přepracování pustil na vítěznou cestu světem v podání nejlepšího z nich, Josepha Joachima. Nezřídka se setkáme s tvrzením, že z houslových koncertů je právě Bruchův nejproslulejší. Posluchači jej vyslechnou v podání Fabioly Kim, kterou v New York Times nazvali „brilantní sólistkou“, která hraje s mimořádnou přesností a zanícením. Houslistka Fabiola Kim je jedním z nejdynamičtějších hráčů své generace se širokou škálou repertoáru od klasiky až po soudobou hudbu.
Slavný Bruchův koncert doplní díla dvou příbuzných, zetě Suka a tchána Dvořáka, je rafinovaně slavnostní a zároveň intimní a nespoutaná, přináší ovšem také drama nevšední síly a prudkosti. Leitmotiv Sukovy Pragy upomene na husitský chorál, v tomto případě na obléhání Prahy vojsky Jana Žižky, jak je básnicky zpracoval Svatopluk Čech. Dvořák svoji wagnerovsky extravagantní a citově i dramaticky nesmírně silnou Druhou symfonii slyšel jen jednou, v přepracované verzi 23 let po jejím zkomponování. Dílo je unikátním svědectvím o mladém Dvořákovi, který dlouhá léta v krajní chudobě marně čekal na úspěch. Takřka veškeré své tehdejší dílo spálil, Symfonie B dur však byla ušetřena kuriózním způsobem: nechal si ji vyvázat, nakonec ale neměl vazači čím zaplatit a ten si ji ponechal v zástavě.
Soubory ke stažení