Sekce KHK MSK

Přehled sekcí při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje

Sekce KHK MSK

18. října 2011

Na zasedání představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, které se konalo dne 05.10.2011 v Ostravě, byla projednána problematika odborných sekcí při KHK MSK a představenstvo přijalo následující usnesení.

více