O komoře

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. Pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR.

KHK MSK je právnickou osobou, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 558.

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, vystavuje osvědčení, která vznikají v právních vztazích při mezinárodním obchodě, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.

Kde nás najdete?
KHK MSK se nachází poblíž centra města, nedaleko tramvajové zastávky Dům energetiky.

Služby:
MÝTO CZ - tel. 724 613 914
Celně-certifikační služby - 724 008 660
Czech POINT - tel. 724 613 914, 724 008 660
Poradenství pro podnikatele - tel. - 724 613 918, 724 873 144

adresa:
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00  Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 47673192
DIČ: CZ47673192

E-mail: sekretariat@khkmsk.cz,  info@khkmsk.cz
ID datové schránky: vznacj8

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., číslo účtu: 373630443, kód banky 0300
IBAN: CZ09 0300 0000 0003 7363 0443