O komoře

O komoře

O komoře

4. května 2007

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. Pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR.

více

Základní dokumenty Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

O komoře

16. března 2010

Shromáždění delegátů schválilo s platností od 25.03.2009 nové znění podzákonných norem.

více

Dodatek č. 1 ke Statutu Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

O komoře

17. dubna 2008

Tento Dodatek nabyl platnosti a účinnosti dnem schválení na Shromáždění delegátů KHK MSK dne 26.3.2008.

více