Přispějte ke zvýšení kvality vzdělávání a přijměte na stáž studenty

Firma Agamos nabízí spolupráci při zajišťování odborné praxe žákům středních odborných škol ze Slovenska v rámci programu ERASMUS+.

Tímto programem firma pomáhá školám s tvorbou a realizací projektů dotovaných Evropskou unií. 

V současné době vytváří společnost Agamos databázi zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni v této oblasti spolupracovat. Úkolem takového zaměstnavatele je přijetí studentů na odbornou stáž a zároveň výběr vhodné osoby z firmy, která by se stala tzv. garantem praxe. Ten by seznámil studenty s pracovním prostředím, ukázal jim pracovní činnost a dohlížel na jejich práci.
 
Stáže trvají 10 pracovních dnů, optimální počet studentů je minimálně pět na jeden turnus. Využít je lze ve výrobě, na montážích atp. Studenti jsou ze Slovenska, starší 18 let, ubytování a služby kolem stáží zajišťuje firma Agamos.
Pro zaměstnavatele je za podmínky, že zajistí stáž minimálně pro pět studentů v jednom turnusu, stanovena odměna 1 000 Kč na žáka. U anglicky mluvících zaměstnavatelů pak činí tato odměna 2 500 Kč (stáž je vedena v anglickém jazyce).
 
V případě vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte firmu Agamos, email: niemczykova@agamos.cz, mobil: 777 16 22 19.

Soubory ke stažení