Nabídka stážistů do firem a výzkumných společností

Společnost Oxentia aktivně hledá firmy v České republice, které by měly zájem o stážisty v podobě španělských Ph.D. studentů! Jednotlivé programy jsou bezplatné, společnost Oxentia hradí studentům veškeré náklady v podobě vzdělávacích stipendií.

Oxentia je firma představující globální inovační poradenství společnosti Oxford.

V současnosti spolupracuje s velkou španělskou nadací, která nabízí Ph.D. stipendia v nejrůznějších evropských zemích.

 
Výše zmíněný program je součástí projektu INPhINIT, nového doktorského programu, který zahájila Nadace La Caixa (www.inphinitlacaixa.org). Tento program přinese špičkové zahraniční studenty firmám a výzkumným střediskům v klíčových oblastech vědy, techniky, inženýrství, matematiky, biologie a zdravotnictví. V jednotlivých organizacích budou studenti absolvovat prostřednictvím tohoto programu, 3-6 měsíční stáže.
 
Pokud by vaše společnost měla zájem, v roce 2018 nebo 2019, o stážistu z tohoto vědecko-výzkumného programu, můžete kontaktovat paní Evu Baltar na:

Od vaší organizace se neočekává žádný peněžní příspěvek, protože Nadace La Caixa poskytne studentovi měsíční stipendium.

Soubory ke stažení