TRIO - nový programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu

MPO vyhlásí 25. listopadu veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích s uzávěrkou příjmu návrhů projektů 15. ledna 2016.

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2016.

Program TRIO bude probíhat v letech 2016 — 2021 a celkový objem podpory bude činit 3 700 mil. Kč. Pro rok 2016 je na podporu schválených projektů alokováno celkem 300 mil. Kč.

Program je zaměřen na rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs): fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.
Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. KETs jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a Evropské unie.

K cílům Programu patří rovněž posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi, jejíž nízká intenzita patří mezi hlavní slabiny národního výzkumného systému.

Podrobnější informace najdete v přílohách a na webu MPO.