Board of directors

The board of directors...

Chairman:
Ing. Jan Březina, VOKD, a.s.
Chairman

Vicechairman:
Ing. Pavel Bartoš, F I T E a.s.
Karel Burda, Ostravské výstavy, a.s.
Ing. Miroslav Paloncy, Ing. Miroslav Paloncy PALFRIG OSTRAVA

Members:
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Ing. Milan Dobiáš, HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Ing. Zdeněk Duba, Dalkia Česká republika, a.s.
Karel Merany, Arrow line, a.s.
Ing. René Kolek, Průmyslové montáže s.r.o.
Dr. Ing. Ján Fabián, CSc., OKD, a.s.
Ing. Jiří Velký, GCO plus, spol. s.r.o.
Ing. Pavel Vítek, Beskydská stavební, a.s.
Ing. Jan Skipala, Ph.D., Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
Ing. Rostislav Zabystrzan, STEELTEC CZ, s.r.o.
Petr Skrla, RPG Byty, s.r.o.
Ing. Jan Vjačka, VJAČKA spol. s.r.o.
Libor Václavík, Libor Václavík LIBROS
Ing. Dalibor Fabián, VÍTKOVICE, a.s.

Supervisory commission:

Chairman:
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Vysoká škola podnikání, a.s.

Members:
Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., DTO CZ, s.r.o,
Ing. Jarmila Kolatová, REKVAL, s.r.o.