• Příručka pro podnikání 2017

    Příručka pro podnikání 2017

Hlavní stránka

Průzkum „Rizika a nové technologie“

Záštita KHK

19. května 2017

V rámci spolupráce KHK MSK s Ekonomickou fakultou VŠB-Technické univerzity Ostrava si Vás dovolujeme požádat o pomoc a vyplnění otázek v dotazníkovém šetření s názvem „Rizika a nové technologie“. Šetření je prováděno v období 22/5 – 15/6 2017.Dotazník je přístupný …

více

Aktuality pro podnikatele 4/2017

Enterprise Europe Network

18. května 2017

Nové vydání newsletteru Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje AKTUALITY PRO PODNIKATELE č. 5/2017 naleznete na tomto prokliku.
Součástí newsletteru jsou také PODNIKATELSKÉ KONTAKTY!!!!!

více

Flexibilita pracovního trhu v návaznosti na zahraniční kvalifikovanou sílu

Odborné semináře

18. května 2017

Úřad zmocněnce vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj s regionálními partnery si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop „ Flexibilita pracovního trhu v návaznosti na zahraniční kvalifikovanou sílu“. Termín konání je 7. června 2017 od 9:00 hod do 14:00 hod (registrac…

více

Restart – nová šance pro strukturálně postižené regiony

Tiskové zprávy

17. května 2017

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj požádaly prostřednictvím Úřadu vlády o finanční a systémovou podporu konkrétních opatření, která pomohou restartovat ekonomiku těchto regionů. Úřad zmocněnce vlády navrhl vytvoření Strategie hospodářské restrukturalizace, podle níž by vláda …

více

Zařazení do Režimu Ukrajina

Režim Ukrajina

17. května 2017

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci.
Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4-8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru.

více

Zařazení do Režimu Ukrajina (informace pro zaměstnavatele)

Režim Ukrajina

17. května 2017

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,
DNE 26. 4. 2017 BYLY SCHVÁLENY KOORDINAČNÍM ORGÁNEM VLÁDY UPRAVENÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA. TATO ÚPRAVA VSTOUPILA V PLATNOST OD 1. 5. 2017. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH PŘÍLOHÁCH.
Dále si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Hospodářskou komorou ČR do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1. 5. 2017 přibližně 4 měsíce.

více

Seminář „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“

Odborné semináře

16. května 2017

Dne 14. 6. 2017 se na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava uskuteční seminář poskytující podrobnější informace o nástroji na podporu malých a středních podniků (SME Instrument).

více

Transylvanian Clusters B2Match Event

Dvoustranná jednání

13. května 2017

Dvoustranná jednání Transylvanian Clusters B2Match Event proběhnou v rumunském Cluj-Napoca dne 12.6.2017. Akce je součástí konference DG Connect, která je organizovaná Evropskou komisí.

více

Předchozí1 2 3 4 ... 16 17 18 Další