Výhody členství

Člen komory je zvýhodněn výraznou slevou na všechny akce pořádané Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. Je také zvýhodněn při objednávce vybraných služeb (např. internetová prezentace firmy na webu KHK MSK).

Při výběrech pro zahraniční poptávky se komora zaměřuje na soubor členských firem. Zásadu přednosti členských firem KHK Moravskoslezského kraje před ostatními zájemci uplatňuje komora při všech poskytovaných službách či akcích.

Komora zastupuje zájmy členských firem v organizacích na podporu podnikání v tuzemsku i v zahraničí.

Člen KHK MSK je zařazen do centrální databáze Hospodářské komory České republiky.

Člen komory se může podle svých zájmů zapojit do odborných sekcí KHK MSK, resp. iniciovat jejich vznik. Seznam sekcí

Členové jsou pravidelně, průběžně a zejména přednostně informováni o činnosti a připravovaných akcích KHK MSK, HK ČR a dalších institucí.

Hospodářská komora České republiky ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Člen komory může připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy. Více zde

Člen KHK MSK má možnost prezentace na internetových stránkách KHK Moravskoslezského kraje a je veden v evidenci členských subjektů Hospodářské komory ČR. Své členství může prokazovat členskou kartou nebo osvědčením o členství. Více zde

Člen komory má možnost používat logo člena hospodářské komory, podmínkou je písemný souhlas s Etickým kodexem člena HK ČR. Více zde

Na základě novely zákona o daních z příjmů je možná daňová započitatelnost členských příspěvků Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Více zde