Objednávka dokumentů potvrzujících členství v HK ČR

Hospodářská komora ČR vystavuje svým členům na objednávku dokumenty, potvrzující jejich členství v této instituci - členské karty a osvědčení o členství.

Osvědčení o členství je trvalý dokument o velikosti A3 a vydává se pouze jedenkrát za celou dobu členství v Hospodářské komoře České republiky. Náhled osvědčení o členství zde.

Cena: 438,- Kč (včetně manipulačního poplatku)

Členská karta má vzhled platební karty a platnost 1 rok od data vystavení.

Cena: 196,- Kč (včetně manipulačního poplatku)

Na základě těchto dokumentů mohou společnosti prokazovat své členství a jako členům HK ČR jim budou poskytovány služby za zvýhodněnou cenu na všech úřadech hospodářských komor na území ČR.

Objednávka ke stažení níže.

Osvědčení a karta budou členovi vystaveny za uhrazení poplatku předem.
Podmínkou objednání je zaplacený členský příspěvek pro daný rok.

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel: 597 479 328, 724 613 106.