Novela zákona o daních z příjmů - daňová započitatelnost členských příspěvků HK ČR a AK ČR

Dovolujeme si upozornit na novelu zákona o daních z příjmů, a to na ustanovení o daňové započitatelnosti členských příspěvků Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Schválené znění: 57. V § 24 odst. 2. písm. d) se za slova "zvláštního právního předpisu 96)" vkládají slova "a Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky".

Soubory ke stažení