Seznam členů KHK Moravskoslezského kraje

Členem KHK Moravskoslezského kraje (HK ČR) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška, doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Níže naleznete aktuální seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Soubory ke stažení