Naši členové

Noví členové

Naši členové

8. června 2017

V roce 2017 přistoupily do Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje nové členské společnosti.

více

Seznam členů KHK Moravskoslezského kraje

Naši členové

8. června 2017

Členem KHK Moravskoslezského kraje (HK ČR) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška, doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnoste…

více