Členství

Noví členové

Naši členové

8. června 2017

V roce 2017 přistoupily do Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje nové členské společnosti.

více

Seznam členů KHK Moravskoslezského kraje

Naši členové

8. června 2017

Členem KHK Moravskoslezského kraje (HK ČR) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška, doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnoste…

více

Příspěvkový řád

Příspěvkový řád

2. ledna 2017

Hospodářská komora České republiky (dále jen HK ČR) je zřízena k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně a k zajištění potřeb svých členů.

více

Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky

Etický kodex

2. března 2016

Člen Hospodářské komory ČR je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Jednotlivé hospodářské komory mohou umožnit svému členovi používání loga člena hospodářské komory (česká a anglická mutace).

více

Objednávka dokumentů potvrzujících členství v HK ČR

Proč se stát členem

17. února 2016

Hospodářská komora ČR vystavuje svým členům na objednávku dokumenty, potvrzující jejich členství v této instituci - členské karty a osvědčení o členství.

více

Přihláška ke členství

Přihláška ke členství

22. prosince 2015

Zde si můžete stáhnout Přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky, základní informace a Příspěvkový řád.

více

Výhody členství

Proč se stát členem

24. března 2013

Člen komory je zvýhodněn výraznou slevou na všechny akce pořádané Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. Je také zvýhodněn při objednávce vybraných služeb (např. internetová prezentace firmy na webu KHK MSK).Při výběrech pro zahraniční poptávky se komora zaměřuje na soubor členských …

více

Novela zákona o daních z příjmů - daňová započitatelnost členských příspěvků HK ČR a AK ČR

Proč se stát členem

10. ledna 2006

Dovolujeme si upozornit na novelu zákona o daních z příjmů, a to na ustanovení o daňové započitatelnosti členských příspěvků Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

více