Uskutečnil se seminář Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na EXPO 2020 v Dubaji

Dne 12. 6. 2017 se uskutečnil seminář Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na EXPO 2020 v Dubaji, který uspořádali Moravskoslezský kraj, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Czech Business Council v Dubaji.

Po úvodním slovu Ivo Vondráka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Březiny předsedy Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje vystoupil zástupce Czech Business Council v Dubaji Ondřej Soška, který představil Dubaj a vize projektu EXPO 2020 a seznámil přítomné s obchodními příležitostmi, které tato událost českým firmám nabízí. Připomenul obchodní podmínky pro účast v tendrech spojených s přípravou na EXPO 2020 i předpoklady úspěchu českých firem s tímto spojenými. Představen byl také on-line nákupní portál eSource Portal.

V druhé části byly probrány předpoklady úspěšného podnikání v SAE, specifika podnikatelského prostředí i výhody a rizika spojené s podnikáním v SAE. Zástupci firem byli seznámeni s Dubají jakožto obchodním centrem, představen byl také Czech Business Council v Dubaji a spolupráce s kanceláří Czech Trade. Závěr akce byl věnován zodpovídání dotazů a krátkým neformálním konzultacím se zástupci firem.