TEMATICKÉ ODBORNÉ SEMINÁŘE: MOŽNOSTI DOTAČNÍ PODPORY 2017/2018

Poradenská společnost EURO GRANT INVESTMENT s.r.o. realizuje ve dnech 25. 09. a 26. 09. 2017 tematicky zaměřené odborné semináře v rámci vzdělávacího cyklu: MOŽNOSTI DOTAČNÍ PODPORY 2017/2018, které jsou určené pro podnikatelský, veřejný a neziskový sektor. Semináře jsou zaměřeny na komplexní seznámení s aktuálně vyhlášenými a plánovanými dotačními výzvami v IROP, OP PIK, Programu rozvoje venkova, MPSV, MZ, MMR, MŠMT, Úřadu práce.

Zájemci si mohou zvolit ze čtyř tematických seminářů:

  • SEMINÁŘ č. 1 – Dotační programy v oblasti sociálních služeb
  • SEMINÁŘ č. 2 – Dotační programy pro veřejný a neziskový sektor
  • SEMINÁŘ č. 3 – Dotační programy pro podnikatele I.
  • SEMINÁŘ č. 4 – Dotační programy pro podnikatele II.


Odborné semináře proběhnou v ostravském IMPERIAL HOTEL OSTRAVA

Registrace k účasti na seminářích výhradně emailem: jan.prazak@eurograntinvestment.cz nejpozději do 20. 09. 2017.

Do předmětu emailu uveďte číslo a název semináře, kterého máte zájem se zúčastnit.
Cena: 300,- Kč bez DPH/1 osobu/1 seminář (úhrada předem).
Účastnický poplatek zahrnuje odborné materiály, individuální konzultace po skončení semináře.

Veškeré podrobnosti k programu jednotlivých seminářů naleznete v příloze tohoto článku, nebo na webových stránkách: MOŽNOSTI DOTAČNÍ PODPORY 2017/2018

Soubory ke stažení