Seminář „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“

Dne 14. 6. 2017 se na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava uskuteční seminář poskytující podrobnější informace o nástroji na podporu malých a středních podniků (SME Instrument).

Na této akci získáte informace o tom jaké možnosti tento nástroj nabízí, jak získat nejen finanční prostředky na rozvoj inovací, jejich zavedení na trh, ale také podporu špičkových mentorů a expertů.
V rámci semináře se dozvíte praktické informace o předložení projektu prostřednictvím Participant Portal a podrobnosti o způsobu hodnocení projektů.
Budou přestaveny i důležité tipy a triky, jak uspět se svou žádostí na základě častých doporučení mezinárodních hodnotitelů.

Bližší informace k akci na tomto prokliku.

Horizont 2020 je evropský rámcový program podpory výzkumu a inovací. Poprvé v historii nyní umožňuje čerpat prostředky pro jednotlivé firmy bez potřeby mezinárodních konsorcií, a to formou nástroje pro malé a střední podniky (SME Instrument), které chtějí posunout své inovativní nápady a proměnit je v nové produkty a služby.

Účast na semináři je bezplatná.

Program:

13:00 – 13:30     Prezence účastníků
13:30 – 13:45     SME Instrument ve zkratce
                           Michaela Vlková – Technologické centrum AV ČR, Praha
13:45 – 14:30     Předkládání žádostí do SME Instrumentu a způsob hodnocení
                           Michaela Vlková – Technologické centrum AV ČR, Praha
14:30 – 15:00     Doporučení ze strany mezinárodních hodnotitelů SME Instrumentu
                           Kateřina Kučová – Centrum podpory inovací, VŠB-TU Ostrava
15:00 – 15:30     Podpora držitelů Seal of Excellence SMEI fáze 1 z národního programu GAMA
                           Petr Očko – Technologická agentura ČR, Praha
15:30 – 16:00     Závěrečná diskuze, individuální konzultace

Termín konání14. 6. 2017, 13:30 - 16:00

Místo konání:    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
                           Studentská 6202/17 Ostrava – Poruba, 
                           Centrum podpory inovací - velká seminární místnost PI 332 (3. patro)  

Registrace:       do 13. 6. 2017 prostřednictvím http://www.conbri.com/event/sme-instrument 
                           Registrace je možná pouze do vyčerpání kapacity přednáškové místnosti.

Soubory ke stažení