Seminář Energetické úspory

Eurocentrum Ostrava Vás srdečně zve na seminář k energetickým úsporám, který proběhne 30. června 2017 v prostorách Sálu zastupitelstva Magistrátu města Ostravy.

Datum: 30. 6. 2017
Místo konání: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, sál zastupitelstva

9:15 – 9:30 Registrace účastníků
9:30 – 9:45 Zahájení, představení Eurocentra Ostrava

EVROPSKÉ PROGRAMY
9:45 – 10:15 IROP - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Ing. Magdaléna Drescherová (CRR ČR)
10:15 – 11:15 OP PIK – Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru
Aktuální informace o II. výzvách programů PO3 OPPIK
– Ing. Ondřej Tomšej (MPO)
Hodnocení hospodárnosti projektů – Ing. Pavel Zděnek (MPO)
11:15 – 11:45 OP ŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov, využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetického standardu nových veřejných budov – RNDr. Martina Breuerová (SFŽP ČR)

11:45 – 12:15 Přestávka

NÁRODNÍ PROGRAMY
12:15 – 12:45 Program Úspory energie s rozumem – Ing. Vladimír Sochor (MPO)
12:45 – 13:15 Program EFEKT - Ing. Vladimír Sochor (MPO)
13:15 – 13:45 Nová zelená úsporám – Ing. Josef Krůpa (SFŽP ČR)
13:45 – 14:15 Program Panel 2013+
- Zdeňka Pospíšilová (SFRB)
14:15 – 14:45 Dotazy
14:45 Závěr

Registrace do 26. 6. 2017 na e-mail: magdalena.zakova@mmr.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Magdalena Žáková
Koordinátorka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Ostrava
Oddělení publicity EU/Ministerstvo pro místní rozvoj

Soubory ke stažení