Odpovědnost managementu firem v praxi novely insolvenčního zákona

Dne 21.9.2017 se uskuteční odborné semináře na téma: Odpovědnost managementu firem v praxi novely insolvenčního zákona, které jsou pořádány Českou asociací interim managementu pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Program:

 8:30                                    Registrace

 9:00 – 9:30                          Mgr. Magdalena Poncza
                               Téma: Novela insolvenčního zákona a jeho právní účinky
 9:30 – 10:00                       Radim Škarpa, Pricewaterhouse Coopers
                               Téma: Definice úpadku, rizika a dopady pozdního insolvenčního návrhu
  10:00 – 10:30                     Coffee break
  10:30 – 11:00                     Ing. Mgr. Eva Hepperová, insolvenční správkyně
                                Téma: Co se děje s firmou v úpadku? 
                                Jaké typy smluv může insolvenční správce ihned zrušit?
 11:00 – 11:30                     Ing. Tomáš Pastrňák, MBA, krizový manažer, RFT s.r.o.
                               Téma: Příklady z praxe
 11:30 – 12:00                    Networkingová diskuze
 

KDY?                21.9.2017, 9:00-12:00 (registrace od 8:30)

KDE?                Restrukturalizační agentura, místnost Centra pro restrukturalizaci, 
                          ulice 1. Máje 120, Ostrava

CENA:              Členové HK ČR + CAIM - 200 Kč včetně DPH, ostatní 450 Kč včetně DPH, 
                         uzávěrka přihlášek 15.9.2017

KONTAKT:       Ing. Aneta Hanková
                         +420 739 209 701
                         marketing@rft-trade.cz

Soubory ke stažení