GDPR - seminář o ochraně osobních údajů

Dne 26.9.2017 se v budově Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje uskuteční seminář na téma: "GDPR-NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů".

GDPR je komplexní právní předpis, který harmonizuje právní předpisy o ochraně základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti s činnostmi zpracování osobních údajů a zajištění volného pohybu osobních údajů mezi členskými státy. Týká se všech subjektů, které zpracovávají osobní údaje bez rozdílu oboru či sektoru činnosti. V souvislosti s GDRP se v mediálních článcích hovoří o často revoluční změně v oblasti ochrany osobních údajů, vysokých postizích za porušení povinností správci osobních údajů a podobně. Seminář si klade za cíl rozptýlit tyto ne vždy objektivní obavy, šířit objektivní informace a nabízet racionální řešení nových problémů, či výzev v souvislosti s GDPR.
Cíl semináře:
● Přehledně seznámit účastníky se zásadami GDPR
     
o Struktura a zásady GDPR
      o Přehled a diskuze nových institutů GDPR
      o Přehled a diskuze povinností správců a zpracovatelů osobních údajů
● Poskytnout objektivní informace z oblasti bezpečnosti informací a osobních údajů
     
o Požadavky na bezpečnost osobních údajů v GDPR
      o Systematické řízení bezpečnosti informací jako předpoklad efektivní ochrany informací
● Diskuze s cílem sdílení a výměny zkušeností v oblasti ochrany osobních údajů
KDY: v úterý 26.9.2017 od 09:00 - 14:00hod (prezence od 8:30)

KDE: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00, Ostrava, Restaurace Fclub
CENA: pro členy 900 Kč (včetně DPH), pro nečleny 1200 Kč (včetně DPH)
             platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 21. 9. 2017 
             jako variabilní symbol uveďte kód 1706, specifický symbol = vaše IČ
Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka.
Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení.
Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192).
REGISTRACE: do 21.9.2017 na www.khkmsk-registrace.cz , počet účastníků je omezen
KONTAKT: Ing. Ladislav Kozák, l.kozak@khkmsk.cz, 724 613 106

Soubory ke stažení