Výukový dotovaný program v Japonsku - Jak zlepšit produktivitu a snížit náklady na výrobu

Partner poradenské sítě Enterprise Europe Network v Japonsku nabízí speciální výukový program pro manažery výrobních firem. Jedná se o 5-denní výukovou misi do Japonska.

Název: Jak zvýšit produktivitu a snížit náklady ve výrobě
Termín konání: 12. - 16. září 2016
Místo konání: Japonsko
Termín pro podání přihlášky: 12. 5. 2016 

Program je dotovaný Evropskou komisí - účastníci obdrží školné ve výši 600 EUR. Hradí si však cestovné a stravné.

Program je určen pro manažery výrobních společností, kteří chtějí zdokonalit své schopnosti.

Program zahrnuje:
Hloubková analýza japonské výrobní metodiky
Přednášky, semináře a panelové diskuse vedené odborníky z japonského průmyslu
 Exkurze do místních továren a výrobních společností

Bližší informace: http://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing

Kontaktní osoba: Natálie Šitavancová, Hana Simonová, tel.: 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz