Podnikatelská mise do Mongolska

Dovolujeme si Vás pozvat na podnikatelskou misi do Mongolska, kterou pořádá ve dnech 10. – 15. 9. 2017 Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se ZÚ Ulánbátar, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zahraničních věcí.
Mise se uskutečňuje za podpory projektu ekonomické diplomacie (Proped).

Na přípravě mise spolupracuje rovněž Mongolská hospodářská komora a Česko-mongolská smíšená obchodní komora. Vedoucím podnikatelské delegace bude viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Předpokládáme rovněž účast náměstka MZV a představitele Ministerstva zemědělství.

Oborové zaměření:
- energetika
- důlní technologie
- stavebnictví
- dopravní infrastruktura
- strojírenství
- zemědělství a zemědělské technologie, včetně živočišné výroby, přípravků pro vakcinaci
- potravinářství a potravinářské technologie a další obory.

V plánu je kromě podnikatelského setkání v Ulánbátaru rovněž návštěva Erdenetu a jednání s místními podnikateli, včetně přijetí u guvernéra Bulganského kraje. Plánujeme rovněž setkání s oběma municipalitami.

Účastnický poplatek:  
1850,- Eur a zahrnuje dopravu leteckou linkou, zajištění mongolského víza, ubytování se snídaní v centru Ulánbátaru a Erdenetu
Dále zahrnuje podíly na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, organizace firemních jednání, organizační náklady spojené s přípravou mise a služby pracovníka HK ČR po celou dobu mise. 
Pokud Vaše firma nemůže uhradit účastnický poplatek v EUR, je stanoven ekvivalent ve výši 49.400,- Kč. Tuto skutečnost však vyznačte v závazné přihlášce.

Přihlášení: 
sken vyplněné a podepsané přihlášky zašlete, prosím,  na email talafus@komora.cz  v termínu do 21. 7. 2017. 
Dále je nutno vyplnit firemní profil v angličtině ve formátu MS word a vyplnění powerpointového slidu z přílohy se stručnými informacemi o Vaší společnosti (dle popisků na slide).
Pokud nemáte dlouhodobé mongolské vízum je třeba zajistit vstupní vízum, pro které bude třeba vyplnit vstupní vízový formulář, 2x foto a dodat fyzicky Váš pas s minimální platností 6 měsíců.

Soubory ke stažení