Podnikatelská mise do Malajsie

Hospodářská komora České republiky si dovoluje pozvat podnikatelskou veřejnost k účasti na podnikatelské misi do Malajsie, která se uskuteční ve dnech 22.- 28. 5. 2017 a je spojena s návštěvou největšího strojírenského veletrhu v Malajsii - Metaltech 2017.

Díky této akci získávají české firmy příležitost prezentovat se na vlastním stánku pro českou podnikatelskou reprezentaci. Také jim bude zařízena reklama a upozornění o české delegaci na veletrhu ještě před samotnou výstavou. Předjednána je i možnost prezentace českých firem na matchmakingovém semináři v rámci veletrhu za účelem navázání relevantních přímých obchodních kontaktů. Ve spolupráci s místní hospodářskou komorou se připravují setkání s místními partnery a konzultace obchodních příležitostí v teritoriu s obchodním radou.

Očekává se účast až 27 000 návštěvníků a 1 400 firem z celého regionu.

Malajsie
patří k nejrozvinutějším zemím v regionu Jihovýchodní Asie s vizí zařadit se do roku 2020 mezi rozvinuté země světa. Vedle solidně diverzifikované ekonomiky nabízí tato země strategickou polohu s dobrým přístupem na trhy členských států organizace ASEAN. Na letošní rok je predikováno tempo růstu HDP na 4,6 %. V loňském roce to bylo 4,3 %.

Záloha na účastnický poplatek: 1.722,- EUR pro členy HK ČR, 1.812,- EUR pro nečleny.
Cena zahrnuje: 4 x ubytování se snídaní, letenku komerční linkou (Praha-Kuala Lumpur-Praha), podíl na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.
Registrace: sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky zašlete, prosím, na: veselka@komora.cz.
Dále přiložte vyplněný firemní profil v angličtině ve formátu MS WORD.
Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 46.700 Kč pro členy a 49.100 Kč pro nečleny HK ČR (o této skutečnosti, prosím, informujte v závazné přihlášce).
Uzávěrka přihlášek: 20. března.2017.

Soubory ke stažení