Podnikatelská mise do Libanonu

Podnikatelská mise do Libanonu, která je organizovaná Hospodářskou komorou ČR se uskuteční v termínu od 24. září do 28. září 2017.

Libanon je rozvojovou zemí se svobodným trhem a silnou tradicí laissez-faire. Vláda podporuje soukromé investice, veřejné vlastnictví se omezuje prakticky pouze na infrastrukturu a poskytování veřejných služeb. Malá rozloha a tradiční skladba ekonomiky (5 % zemědělství, 15 % průmysl, 80 % služby) předurčují Libanon k silné závislosti na bezpečnostní situaci v celém regionu. Právě tato skutečnost se v současné době promítá do nenaplnění jeho značného ekonomického potenciálu.

Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii, dopravní infrastruktuře, či zemědělství a potravinářství.

Během mise se uskuteční podnikatelské fórum v Bejrútu s následnými Dvoustrannými jednáními s libanonskými firmami. V jednání je i účast zástupců syrských firem na daném podnikatelském fóru (bude upřesněno/potvrzeno). Dále je v jednání návštěva zvláštní ekonomické zóny v Tripoli.

Výše zálohy účastnického poplatku:

- pro členy HK ČR činí 1.451,- EUR nebo 37.715,- Kč 
- pro nečleny HK ČR 1.527,- EUR nebo 39.700,- Kč.
 
Cena zahrnuje zpáteční let Praha – Bejrút - Praha komerční linkou, 4x ubytování se snídaní v luxusním hotelu, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. Podnikatelská mise je organizována s podporou „Projektu na podporu ekonomické diplomacie“ (PROPED).
 
V případě zájmu o účast v misi zašlete:
 
- vyplněnou závaznou přihlášku (MS WORD + sken)
- profil v Aj (MS Word)
- snímek pro prezentaci
To vše emailem na veselka@komora.cz nejpozději do 30.8.2017,

Soubory ke stažení