IRÁK - podnikatelská mise s místopředsedou PSP ČR Janem Bartoškem a místopředsedkyní Senátu PČR Miluší Horskou

Hospodářská komora České republiky byla pověřena organizací doprovodné podnikatelské mise místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška a místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské ve dnech 27.7. -1.8.2017 v rámci jejich cesty do Iráku (Bagdád, Erbíl). V jednání je také návštěva Sulajmánía. Z Prahy do Bagdádu a zpět se dopravíme vládním speciálním letadlem.

Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je rozvoj ekonomických vztahů mezi českými a iráckými exportéry, importéry a investory a navázání nových obchodních vazeb v tomto relativně málo navštěvovaném teritoriu. Účast v podnikatelské misi doporučujeme firmám z oblasti těžby ropy, vodohospodářství, zemědělství, cestovního ruchu a lázeňství a rozvoje infrastruktury.

V předběžném programu počítáme mj. s organizací podnikatelských fór a následných B2B jednání mezi českými a místními firmami. Je rovněž plánováno pracovní setkání firem s místopředsedou PSP ČR a s představiteli Velvyslanectví České republiky v Iráku. Bude prostor pro individuální jednání firem. Na podrobnějším programu nyní intenzivně pracujeme.

Záloha na účastnický poplatek činí 2.455,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR mají částku sníženou o 5 % na 2.332,- EUR. Cena zahrnuje 5 x ubytování v chráněném hotelu se snídaní, zpáteční letenku Bagdád-Erbíl-Bagdád, podíl na místních transferech (pancéřovaným autobusem), vízový poplatek, pronájmy jednacích prostor, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise. 
Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 64.800,- Kč (nečlen HK ČR) resp.  61.560,- Kč, člen HK ČR. O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce. 
Ceny jsou stanoveny zejména v návaznosti kvůli ubytování v prověřeném a chráněném hotelu v bagdádské „zelené zóně“ a transportech speciálními opancéřovanými autobusy.
 
V případě Vašeho zájmu o účast zašlete sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky na veselka@komora.cz. Dále přiložte vyplněný firemní profil v angličtině ve formátu MS WORD a company slide se stručnými informacemi o Vaší společnosti, které budou prezentovány na podnikatelských setkáních. 
  
Uzávěrka přihlášek je již v pátek 7.7.2017.
Do Iráku je nutné vyřídit vízum. Pro potřeby udělení víza je potřeba doručit následující: (v příloze naleznete VZOR formuláře s obecnými informacemi o cestě)
·        2x dotazník - vyplnit v PC i s fotem (nahrát do formuláře), POZOR - vyplnit plné adresy pobytu, letiště apod. barevně vytisknout na 2 listy (NE oboustraně!!!!) - na obou výtiscích originál podpis.
·        2x barevná kopie datové stránky pasu
·        2x foto - bílé pozadí (3,5 x 4,5)
·        Nedoporučuje se mít ve stejném pase vízum do Izraele!
·        Volné stránky v pase na vylepení víza
 
Je nutné, abyste veškeré podklady k vyřízení víz dodali nejpozději do pátku 7.7.2017.
Adresa pro zaslání poštou (či osobní doručení) podkladů pro víza:
 
Hospodářská komora ČR
Miroslav Veselka
Zahraniční odbor
Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15
110 00, Praha 1
 
Upozorňujeme, že v dané zemi platí zvýšené bezpečnostní riziko (Bagdád), proto se podnikatelská delegace bude pohybovat v chráněných zónách a v opancéřovaných vozidlech.

Soubory ke stažení