Doprovodná podnikatelská mise náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy do Súdánu

Doprovodná podnikatelská mise náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy do Súdánu se uskuteční v termínu od 24. září do 27. září 2017.

Mise je organizována Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s ZÚ Káhira a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Mise se uskutečňuje za podpory projektu ekonomické diplomacie (PROPED).
Kromě tradičních oborů jako je energetika, důlní technologie a těžba nerostných surovin, stavebnictví a dopravní infrastruktura, je mise zaměřena na zemědělství a zemědělské technologie, včetně živočišné výroby, zdravotní techniku, léčiva, vodohospodářství, čištění odpadních vod, včetně projekčních prací a expertíz.

V jednání je kromě organizace Súdánsko-českého podnikatelského fóra v Chartúmu a B2B rozhovorů například jednání s příslušnými ministerstvy, případně návštěva volné zóny atd. Na dalších bodech programu se momentálně intenzivně pracuje se.
Výše zálohy účastnického poplatku:
- pro členy HK ČR činí 1.663,- EUR nebo 43.225,- Kč 
- pro nečleny HK ČR 1.750,- EUR nebo 45.500,- Kč.
 
Cena zahrnuje - Zpáteční let komerční linkou, zajištění súdánského víza, ubytování se snídaní v centru Chartúmu. Dále poplatek zahrnuje podíly na cateringu, organizaci firemních jednání, organizační náklady spojené s přípravou mise a služby pracovníka HK ČR po celou dobu mise. 
V případě zájmu o účast v misi zašlete: 
- vyplněnou závaznou přihlášku (MS WORD)
- profil v Aj (MS Word)
- snímek pro prezentaci
To vše emailem na veselka@komora.cz nejpozději do 6.9.2017
 
Pokud nemáte dlouhodobé súdánské vízum je třeba zajistit vstupní vízum, pro které je potřeba vyplnit vstupní vízový formulář (vzor v příloze), 1x foto pasového formátu a dodat fyzicky Váš pas s minimální platností 6 měsíců a vytištěnou kopii pasu.
Veškeré uvedené podklady k vyřízení víz doručte na HK ČR osobně či na adresu veselka@komora.cz uvedenou v podpisu tohoto emailu nejpozději do 6. září 2017.

Soubory ke stažení