Doprovodná podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu ČR do Bulharska a Moldavska

Doprovodná podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka do Bulharska a Moldavska se uskuteční v termínu od 19. září do 21. září 2017.

Mise je organizována Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

 
Během mise se uskuteční Česko-bulharské podnikatelské fórum a B2B jednání firem v Sofii, Česko-moldavské podnikatelské fórum a B2B jednání firem v Kišiněvě, další program (možnost účasti firem na zasedání Česko-moldavské Smíšené komise, společenské akce, apod.) se v tuto chvíli připravuje.
Výše účastnického poplatku:
- pro členy HK ČR činí 1.428,- EUR nebo 37.300,- Kč 
- pro nečleny HK ČR 1.499,- EUR nebo 39.165,- Kč.
 
Cena zahrnuje - transfery, 2x ubytování se snídaní, podíl na poplatku za pronájmy prostor, podíl na poplatku za tlumočení, podíl na poplatku zahraničním organizátorům mise, podíl na poplatku za catering, poplatek za organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR a Komory pro hospodářské styky se SNS po dobu mise a organizační náklady HK ČR a Komory pro hospodářské styky se SNS spojené s přípravou mise.
 
V případě zájmu o účast v misi zašlete:
 
- vyplněnou závaznou přihlášku (MS WORD + sken)
- profil v RJ a Aj (MS Word)
- snímek pro prezentaci
- sken pasu (strana s fotografií)
To vše emailem na leinerova@komora.cz nejpozději do 1.9.2017,

 

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelských setkáních v uvedených městech a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz, tel: 221 406 652

Soubory ke stažení