České a rakouské firmy z kovozpracujícího průmyslu spolu jednaly v Olomouci

Akce se účastnily tři rakouské firmy a dvacet českých výrobních podniků (přičemž o setkání s rakouskými firmami projevilo zájem 67 českých firem). Za rakouské společnosti byl přítomen jednatel firmy Orlik & Co. GmbH, projektový manager firmy Condor High Tech Parts GmbH a oblastní ředitel ropných zařízení firmy Schmachtl GmbH. Realizováno bylo 31 schůzek.

Společnost Orlik & Co. GmbH vyvíjí, navrhuje a vyrábí specializované vybavení, speciální nářadí, prototypy a inženýrské konstrukce. Tyto technické moduly, např. například testovací a montážní zařízení, jsou dodávány především komerčním a průmyslovým subjektům v oblasti výroby a manipulační a automatizační techniky. Kromě toho vyrábí precizní CNC díly a rotační a frézované díly ze všech průmyslových materiálů dle výkresů zákazníků, a to v objemu od jednoho kusu až po sériovou výrobu. V ČR by společnost Orlik ráda navázala kontakt s dodavateli pro dlouhodobou spolupráci v oblasti výroby CNC rotačních a frézovaných dílů (3- nebo 4-osé obrábění) z materiálů: ocel, hliník, barevné kovy, titan, průmyslové plasty atd. (velikost dílů 5 mm – 750 mm, jednotkové objemy 10–1 000 ks). Žádoucí je vysoký standard kvality. Orlik upřednostňuje malé provozy, kde majitel řídí výrobu.

Společnost Condor High Tech Parts Produktion- und Handels GmbH se specializuje na nákup prvků souvisejících s realizací výkresů, a to na evropské úrovni. Její služby zahrnují spektrum sahající od konstrukce a vývoje přes samotnou realizaci a kontrolu kvality, až po logistiku. V ČR CONDOR hledá výrobce z oblastí CNC soustružené díly (automaty), svařované konstrukce, zpracování plechu, sestavy/moduly včetně montáže, realizace podle výkresů.

Společnost Schmachtl GmbH nabízí systémová řešení pro elektrotechniku a strojírenství. V oblasti mechaniky nabízí systémy pro dodávku ropy a mechanické komponenty, jako jsou čerpadla, filtry, výměníky tepla. V oblasti elektrotechniky se zabývá pohonnou technikou, energetickými technologiemi, systémy UPS, instalační technikou, automatizací, bezpečnostním inženýrstvím a měřicí technikou. V ČR hledá výrobce mechanických komponentů (čerpadel, výměníků tepla, …), ropných nádrží a potrubí (prefabrikace svařovaných trubek).

Profily rakouských firem najdete ke stažení na konci tohoto článku.

Účastníci z ČR byli převážně z Moravskoslezského kraje (třináct firem z Moravskoslezského kraje, pět z Olomouckého, jedna ze Zlínského a jedna z Pardubického kraje).

Realizováno bylo celkem 31 schůzek českých a rakouských podnikatelů. Mimoto čeští podnikatelé konzultovali své příležitosti na rakouském trhu s Martinem Žákem, zástupcem obchodního oddělení Rakouského velvyslanectví. Schůzky byly účastníkům předem naplánovány vždy po vzájemném potvrzení zájmu o spolupráci.

Akce se konala 24. listopadu 2015 v hotelu Flora v Olomouci.

Organizátory akce byli ADVANTAGE AUSTRIA – Rakouské velvyslanectví, Enterprise Europe Network při vídeňské hospodářské komoře, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (Enterprise Europe Network), Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 671783 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.