Krajská exportní konference - Ostrava, 25.5.2017

Konference navazuje na loňskou sérii Krajských exportních konferencí a proběhne v Ostravě dne 25.5.2017. Prominentní řečníci budou uvádět konkrétní příklady týkající se přípravy a realizace exportního případu. Novinkou programu letošní série Krajských exportních konferencí je zařazení kurzu prezentačních dovedností pro exportéry provedený experty Diplomatické akademie MZV ČR a také setkání s vybranými zahraničními diplomaty.

Termín konání: 25.5.2017
Místo konání: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh

Hlavní témata setkání
- aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady
- principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
- právní aspekty realizace obchodního případu
- nástroje exportního financování a pojištění exportu
- KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO FIRMY
- NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ S VYBRANÝMI ZAHRANIČNÍMI DIPLOMATY AKREDITOVANÝMI PRO ČR

Na konferenci vystoupí na ní zástupci HK ČR, KHK MSK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu.

Prominentní řečníci budou uvádět konkrétní příklady týkající se přípravy a realizace exportního případu, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat, poradí, jak se vyhnout neúspěchu a představí novinky z oblasti podpory exportu jak zkušeným exportérům, tak exportérům začínajícím. Součástí programu bude také kurz prezentačních dovedností pro exportéry provedený experty Diplomatické akademie MZV ČR a také setkání s vybranými zahraničními diplomaty, kteří budou autentickou příležitostí pro účastníky projednat konkrétní možnosti průniku na mimoevropské trhy.

Cílem bude zároveň představit zahraničním diplomatům potenciál regionu včetně stěžejních oborů.

Akce klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

Program:
09:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:15 Zahájení konference
Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR
Ing. Jan Březina, předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK
Ing. Marek Svoboda, ředitel Odboru ekonomické diplomacie
10:15 – 12:30 Správný postup při přípravě a realizaci exportního případu, úskalí exportního financování, právní aspekty, jak se vyhnout potížím, příklady / tipy / doporučení, otázky & odpovědi
12:30 – 13:00 Přestávka (občerstvení)
13:00 – 14:00 Kurz prezentačních dovedností pro exportéry
14:15 – 15:00 Představení vybraných zemí prostřednictvím zahraničních diplomatů, možnost networkingu
15:00 – 15:45 Možnost networkingu se zahraničními diplomaty

Registrace
Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 22. 5. 2017 zde: www.khkmsk-registrace.cz

Způsob úhrady
platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 22. 5. 2017
jako variabilní symbol uveďte kód 1704, specifický symbol = vaše IČ
Daňový doklad Vám bude předán u prezence.

Účastnický poplatek:
242,- Kč pro členy HK ČR (200,- Kč plus 21% DPH)        
484,- Kč pro nečleny (400,- Kč plus 21% DPH)

Soubory ke stažení