Seminář a kooperační burza firem - dvoustranná jednání mezi podnikateli při 24. Polsko-německo-českém podnikatelském fóru

Datum konání:29. 11. 2017
Místo:
Organizátor:KARR S.A., KHK MSK
Kontakt:Hana Simonová, een@khkmsk.cz, 597 479 330
Cíl akce, další informace:

Cílem Fóra je podpora pro drobné, malé a střední podniky při navazování přímých obchodních kon-taktů s německými a českými podnikateli. K dalším cílům patří rozšíření a propagace myšlenky inovací, výměna znalostí, posílení potenciálu lidských zdrojů, zvýšení povědomí o profesionalitě podnikatelů, zaměstnanců V+V, institucí pro podporu podnikání v oblasti inovací a transferu technologií. V neposlední řadě je to i podpora rozvoje a propagace inovací a podnikání, využití nových technik a technologií v podnikatelské praxi.

Hospodářské fórum není jen skvělou příležitostí k prezentaci hospodářských možností, ale i místem pro výměnu zkušeností mezi podniky ze tří sousedních států a získávání nových obchodních kontaktů.

Program:
1. Zahájení a uvítání účastníků Fóra, příspěvky pozvaných hostů
2. Seminář – prezentace institucí pro podporu podnikání a jejich aktivit vyvíjených pro podporu MSP v oblasti propagace inovačních řešení a transferu nových technologií.
3. Kooperační burza, kdy probíhají dvoustranná jednání mezi podnikateli.

Zpět na seznam akcí