KAPACITA SEMINÁŘE ZAPLNĚNA!!! Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb - novinky a praktické příklady

Datum konání:30. 5. 2017
Místo:Ostrava, hotel Vista
Zaměření:Seminář je určen především malým a středním podnikům.
Typ:odborný seminář
Organizátor:Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Centrum pro regionální rozvoj České republiky jakožto partneři poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network
Kontakt:

Hana Simonová, Natálie Šitavancová, tel.: 597 479 330, een@khkmsk.cz  

Cíl akce, další informace:

Seznámit podnikatelskou veřejnost s problematikou vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb, včetně novinek a praktických příkladů.

Další informace:http://www.khkmsk.cz/akce/odborne-seminare/seminar-vysilani-pracovniku-a-preshranicni-poskytovani-sluzeb-novinky-a-prakticke-priklady.aspx
Soubory:

Kapacita semináře zaplněna - na akci již není možné se přihlásit.
RNDr. Jitka Ryšavá se bude věnovat problematice vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb ze všech úhlů pohledu, od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a daně, po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedurami s tím spojenými.

Zpět na seznam akcí