Mezinárodním sympozium Mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin (ISRM) – EUROCK 2017

Datum konání:20. 6. 2017 - 22. 6. 2017
Místo:Ostrava
Kontakt:

Ing. Monika Miškaříková, e-mail: ostrava@bos-congress.cz, tel.: 595 136 011

Ve dnech 20. a 22. června 2017 se v Ostravě uskuteční Evropské mezinárodní sympozium Mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin EUROCK 2017. Sympozium si klade za cíl, mimo jiné, zkvalitnit a prohloubit aktivní spolupráci mezi výzkumem a praxí zejména v oblasti mechaniky hornin a geotechniky při hlubinném dobývání nerostných surovin i v rámci podzemního stavitelství.
Zpět na seznam akcí