Nepropásli jste "Brokerage Event Horizon 2020"?

Podnikatelé, vysoké školy a výzkumné instituce navázali spolupráci s partnery z Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Německa, Itálie, Ukrajiny, Portugalska a Velké Británie. Shlédněte krátkou video reportáž!

V září se na půdě VŠB-TUO konala akce zaměřená na možnosti zapojení firem, univerzit a výzkumných institucí do společných projektů výzkumu, vývoje a inovací dotovaných programů Evropské komise.

Součástí akce byla dvoustranná jednání, seminář o programech Horizont 2020 a COSME, workshop o využití národního superpočítačového centra a exkurze do čtyř výzkumných center VŠB-TUO.

Semináře se zúčastnilo 161 účastníků z ČR, Slovenska a Polska. Přednášející V. Korittová a A. Macounová z TC AV ČR informovali o možnostech zapojení se do projektů programů Horizont 2020 a COSME. Své osobní zkušenosti účastníkům předali zástupci dvou firem (PURITY CONTROL a Timplant) a Agentury pro regionální rozvoj, kteří se účastnili předchozího programu Evropské komise, tj. 7. rámcového programu. Seminář moderoval Jan Březina, předseda KHK MSK. Níže si můžete stáhnout prezentace řečníků.


Workshopu IT4I se zúčastnili zástupci zahraničních firem a institucí. Tomáš Karásek zde prezentoval možnosti využití Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Exkurze s anglickým výkladem určené zahraničním účastníkům byly realizovány do čtyř výzkumných center VŠB-TUO: Nanotechnologického centra, Energetického výzkumného centra, Centra robotiky a Institutu environmentálních technologií.

Dvoustranných jednání se účastnilo 169 účastníků reprezentujících firmy, vysoké školy a výzkumné instituce: 63 z ČR, 51 z Polska, 27 z Maďarska, 19 ze Slovenska, 2 z Rakouska, 2 ze Slovinska a po jednom účastníkovi z Německa, Itálie, Ukrajiny, Portugalska a Velké Británie. Realizovalo se 388 schůzek, z toho 317 mezinárodních. Z dosud obdržené zpětné vazby (dotazník spokojenosti vyplnilo 71 účastníků) vyplývá, že v 16 případech došlo k domluvě spolupráce, 128 schůzek bylo ohodnoceno jako "spolupráce je možná", 54 schůzek účastníci ohodnotili jakou pouze informativní a pouze 30 schůzek bylo označeno jako "nemáme zájem o další spolupráci".


Následujícího dne se ještě 9ti členná delegace podnikatelů z Maďarska účastnila prezentace příležitostí v Moravskoslezském kraji a vytipování partnerů z ČR pro spolupráci s maďarskými firmami a vysokou školou z Györ.

Na tomto odkaze můžete shlédnout krátkou videoreportáž z akce: ZDE