Mezinárodní dvoustranná jednání firem při Evropském kongresu malých a středních firem – příležitost k navázání obchodních vztahů

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní dvoustranná jednání firem, která se uskuteční dne 19. - 20. 10. 2017 v polských Katovicích při VII. Evropském kongresu malých a středních firem.
Účast na jednáních je zcela zdarma a zaměření akce není sektorově omezeno.
Loňského ročníku se účastnili zástupci firem z Německa, Velké Británie, Ukrajiny, Moldavska, Indie a ČR.

Akce navazuje na úspěšná loňská dvoustranná jednání při mezinárodním veletrhu VII EUROPEAN CONGRESS Of Small and Medium Size Enterprises a je určen pro firmy a organizace z různých oborů a koná se ve dnech 18. - 20. 10. 2017.

Výhody účasti na dvoustranných jednáních:
- příležitost najít vhodné obchodní a technologické partnery
- rozvíjení a posílení obchodních vztahů
- výměna zkušeností s mezinárodními obchodními partnery
- poznat klíčové hráče v oblasti výzkumu a vývoje
- přístup na nové trhy
- příležitost setkat se v jednom dni s několika firmami

Termín: 19. a 20. října 2017
Místo: Mezinárodní konferenční centrum v Katovicích, Al. Korfantego 35, Katowice, Polsko
Registrace: https://b2bharmo.com/Kongres2017/index.php/en/users/register 
Uzávěrka registrace: 10. 10. 2017
Výběr partnerů k jednáním: do 16. 10. 2017
Způsob registrace: účast zdarma. Registrace ve 3 krocích
1. zaregistrujte se zde, vyplňte profil své firmy, aby byli potenciální partneři informovaní, jakou spolupráci hledáte.
2. zamluvte si schůzky s firmami, o které máte zájem a přijměte (nebo odmítněte) zájemce o schůzky s Vámi
3. před akcí obdržíte osobní harmonogram domluvených schůzek
Délka trvání schůzek: 20 minut

Kontaktní informace: Hana Simonová, een@khkmsk.cz, 597 479 330