Setkání s chargé d’affaires Íránské islámské republiky - 27.6.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání s chargé d’affaires Íránské islámské republiky, které se uskuteční na Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje v úterý 27.6.2017 od 13 hod. Setkání je určeno pro zástupce firem se zájmem o íránský trh.

Termín konání: 27.6.2017 od 13:00 do 14:30 hod.
Místo konání: KHK Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, Ostrava-Mar. Hory

Program setkání:
Setkání se zástupci Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a místních společností se zúčastní J.E. pan Ali Akbar Jowkar, chargé d’affaires Íránské islámské republiky a pan Mehdi Kamyabipour, 2. rada velvyslanectví Íránské islámské republiky.

Témata jednání by se měla týkat především revize současného stavu vzájemných vztahů  a představení nových možností hospodářské spolupráce mezi MSK a Íránem. Budou probrány možnosti propojení spolupráce s relevantní oblastní hospodářskou komorou v Íránu, možnost uspořádání misí zástupců firem z Íránu do ČR.

Setkání je určeno pro zástupce firem z MSK, které spolupracují nebo mají zájem o spolupráci na íránském trhu.

Tlumočení perština-čeština je zajištěno.
 
Svou účast potvrďte na e-mailu: n.sitavancova@khkmsk.cz nebo tel. 597 479 330 nejpozději do čtvrtku 22.6.2017.