Seminář Významné změny v pracovně-lékařských službách

Datum konání: 01.12.2017 - 01.12.2017

Místo: kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava
Zaměření: změna právní úpravy pracovně-lékařských služeb
Typ: seminář
Organizátor: KHK MSK, Kancelář PRK Partners

Kontakt:

Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

Obsah semináře:

• významná změna právní úpravy pracovnělékařských služeb (provedena novelou zákona o specifických zdravotních službách účinnou od 1. 11. 2017, která má napravovat nedostatky dosavadní právní úpravy vyplývající z praxe);

• rozsáhlé změny základních otázek pracovnělékařských služeb (např. povinnost mít uzavřenu smlouvu s lékařem nebo načasování vstupních prohlídek);

• dopady chystaných změn na personální praxi a způsoby, jak novinky správně promítnout do smluv s poskytovateli pracovnělékařských služeb;

• problémové oblasti pracovnělékařských služeb, které chystanou novelou nejsou zcela vyřešeny a mohou zaměstnavatele trápit i nadále;

• úhrada a načasování vstupních prohlídek, vyřizování výpisu ze zdravotnické dokumentace, zapojení dalších lékařů (subdodavatelů) do celého procesu, úprava v pracovních smlouvách a smlouvách s poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Registrace přihlášek

Účastnický poplatek: členové HK ČR 1.210,- Kč (1.000,- Kč + 21% DPH) ostatní 1.452,- Kč (1.200,- Kč + 21% DPH)

Přihlášení je možné do 27. 11. 2017.

Pozvánka