Podnikatelská mise do Íránu

Datum konání: 23.04.2018 - 27.04.2018

Místo: Írán (Teherán, Shiraz)
Zaměření: export, import, investice, navázání nových obchodních vazeb
Typ: mise
Organizátor: Hospodářská komora České republiky

Kontakt:

Ing. Miroslav Veselka, projektový manažer, zahraniční odbor Hospodářské komory ČR

Tel.: +420 266 721 357, e-mail: Veselka@komora.cz

Hospodářská komora České republiky organizuje v termínu 23. – 27. dubna 2018 odloženou podnikatelskou misi do Íránu (Teherán, Shiraz).

Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je rozvoj ekonomických vztahů mezi českými a iránskými exportéry, importéry a investory a navázání nových obchodních vazeb. Touto cestou rovněž navazujeme na předchozí podnikatelské mise HK ČR konané v posledních letech. Podnikatelská mise je koncipována jako multioborová.

V předběžném programu počítáme mj. s organizací podnikatelských fór a následných B2B jednání mezi českými a místními firmami v Teheránu a Shirazu. V programu se počítá mj. s návštěvou Mezinárodního průmyslového veletrhu zaměřeného na stavebnictví a energetiku Project Iran. Velký důraz je kladen na návštěvu Shirazu. Cílem je poprvé navštívit toto teritorium v jižním Íránu, které může být potenciálně zajímavé pro české firmy zejména z oblasti těžby, cementárenství, či oblasti textilního nebo elektro průmyslu. V daném regionu se rovněž nachází „The Shiraz Special Economic Zone“ – což může být pro české firmy taktéž zajímavý aspekt cesty.

Dále je plánováno pracovní setkání firem se zástupci Velvyslanectví ČR v Teheránu. Bude prostor i pro individuální jednání firem. Na podrobnějším programu nyní intenzivně pracujeme ve spolupráci s naším Zastupitelským úřadem v Teheránu.

Záloha na účastnický poplatek činí 2.163,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR a programu Brány do Persie mají částku sníženou o 10 % na 1.947,- EUR. Cena zahrnuje 4 x ubytování v hotelu se snídaní, zpáteční letenku Praha – Teherán – Shiraz – Praha, podíl na místních transferech, vízový poplatek, pronájmy jednacích prostor, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, asistenci pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.
Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 54.500,- Kč (nečlen HK ČR) resp. 49.050,- Kč (člen HK ČR). O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.

V případě Vašeho zájmu o účast zašlete sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky (kde uveďte, zda budete mj. požadovat vyřízení íránského víza) na veselka@komora.cz. Dále přiložte vyplněný firemní profil v angličtině ve formátu MS WORD a company slide se stručnými informacemi o Vaší společnosti, které budou prezentovány na podnikatelských setkáních.

Uzávěrka přihlášek je již v pondělí 19.3.2018.

V návaznosti na zaslání vyplněné přihlášky a dalších podkladů Vám budou sděleny vízové informace.

company slide

PROFIL ENG

Závazná přihláška